Bộ Lọc Dầu


Spin on-Eco Filter

[Tính năng] :       Chỉ cần thay thể lỏi lọc dầu là có thể tái sử dụng

00000062-00001412-00003724-C
bc
locdau2
locdau3
ba
b2
bb
00000062-00001181-00002288-C

Kiểm tra bộ lọc dầu.
Ở Okura thực hiện kiểm tra chất lượng từ nguyên liệu đầu vào cho đến sản phẩm, chúng tôi sản xuất trên cơ sở tiêu chuẩn JIS